dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an De TV LAN 2 KHOI 3 mien phi,tai lieu De TV LAN 2 KHOI 3 mien phi,bai giang De TV LAN 2 KHOI 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/13/2013 11:57:29 AM
Filesize: 0.08 M
Download count: 66
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Điểm
PHIẾU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LẦN 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 3.( Tuần 28)
Thời gian: 40 phútHọ và tên: …………………………………………………… Lớp: .......I. Bài tập
Bài 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a/ Trong các câu dưới đây, câu nào có bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai như thế nào?
A. Mẹ em là giáo viên.
B. Anh Kim Đồng rất gan dạ, dũng cảm.
C. Trần Quốc Khái truyền dạy cho dân nghề thêu.
b/ Các từ cùng nghĩa với Tổ quốc là:
A. xây dựng, kiến thiết.
B. giữ gìn, bảo vệ.
C. đất nước, giang sơn.
Bài 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm :
a) Ê – đi – xơn làm việc miệt mài, chăm chỉ.

.......................................................................................................................................

b) Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc.

.......................................................................................................................................

Bài 3: Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm của sự vật trong các câu thơ sau đây:
Cây bầu hoa trắng
Cây mướp hoa vàng
Tim tím hoa xoan
Đỏ tươi râm bụt.

II. Tập làm văn.
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 7 đến 10 câu, kể về một người trí thức mà em biết.
………………………………………………...........……………………………………
………………………………………………………………………............……………
………………………………………………………………………........………………
…………………………………………………………………………........……………
……………………………………………………………………………............………
…………………………………………………………………………………......……
………………………………………………………………………………….......……
………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………..........……
………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………......………
……………………………………………………………………………......…………
………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………......………
……………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………......…………
…………………………………………………………………………….....…………
…………………………………………………………………………….....…………
……………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………….....………
……………………………………………………………………………….....………
………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………….....……………
…………………………………………………………………………….....…………
……………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………......…………
……………………………………………......…………………………………………
………………………………………………......………………………………………
…………………………………………………….......…………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM định chất lượng LẦN 2
năm học 2011- 2012
Môn TIẾNG VIỆT LỚP 3 ( Tuần 28)

I. Bài tập (4 điểm)
Bài 1 (1 điểm): Đúng mỗi câu được 0.5 điểm.
a/ : Khoanh vào B
b/: Khoanh vào C
Bài 2 ( 1 điểm): Mỗi câu đặt câu hỏi đúng cho 0.5 điểm.
Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm :
a) Ê – đi – xơn làm việc như thế nào?


b) Cây cối đâm chồi nảy lộc vào mùa nào.
( hoặc : Vào mùa nào cây cối đâm chồi nảy lộc?)

Bài 3: ( 2 điểm): Các từ chỉ đặc điểm của sự vật trong các câu thơ sau đây:
Cây bầu hoa trắng
Cây mướp hoa vàng
Tim tím hoa xoan
Đỏ tươi râm bụt.

II. Tập làm văn (6 điểm)
Gợi ý:
Người đó là ai, làm nghề gì?
Người đó hàng ngày làm những việc gì?
Người đó làm việc như thế nào?
Cảm nghĩ của em về người đó hoặc công việc của người đó.
Học sinh viết được một đoạn văn có đầy đủ nội dung theo yêu cầu. Trình bày bài sạch sẽ, diễn đạt rõ ràng.
Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót của học sinh về lỗi viết câu, dùng từ, lỗi chính tả giáo viên có thể cho điểm 6; trừ đến 5;.......đến 1.

Điểm
PHIẾU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LẦN 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: TOÁN- LỚP 3.( Tuần 28)
Thời gian: 40 phútHọ và tên: …………………………………………………… Lớp: .......Bài 1. Đặt tính rồi tính:
a) 3457+ 4634
............................
............................
...........................
...........................

b) 5668 – 571
...........................
...........................
...........................
...........................

c) 2409 x 4
...........................
...........................
...........................
...........................

d) 3248 : 8
.......................
.......................
.......................
...........................Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
6475 - 1021 x 4
........................................
........................................
........................................
(315 x 5 ) - ( 279 : 9)
........................................
........................................
........................................


Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3m 46cm = ………….. cm

 5m 43dm = ………….. dm


 9 km = .................... m
21 kg = ................. gBài 4: Tìm A:

A x 6 = 276 - 24 ........................................
........................................
........................................